Khách hàng từng nói
 • SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD

  Túi giặt tan đúng như quảng cáo vận chuyển nhanh chóng.

  Fuselier
  SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD

  Hoàn hảo để gửi tro của con trai chúng tôi, một muỗng canh trong mỗi túi, để rải trên biển.

  Nina Fenkell