Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Kim

Số điện thoại : 13106379170

WhatsApp : +8615639785569

Free call
QC Hồ sơ

SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD kiểm soát chất lượng 0SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD kiểm soát chất lượng 1SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD kiểm soát chất lượng 2SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD kiểm soát chất lượng 3SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD kiểm soát chất lượng 4

 • SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: QM142004177
  ngày phát hành: 2020-04-29
  Ngày hết hạn: 2023-04-28
  Phạm vi/phạm vi: water soluble film products
  cấp bởi: Shanghai DAS CERTIFICATION CO.,LTD
 • SHAOXING SYNC NEW MATERIAL CO.,LTD
  Tiêu chuẩn: SGS
  Số: NBIN2004004333PC-NB
  ngày phát hành: 2020-04-27
  Ngày hết hạn: 2023-04-28
  Phạm vi/phạm vi: PVA products
  cấp bởi: SGS group
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

syncmaterial@hotmail.com
+8615639785569
+86 15639785569
13106379170